LOGIN:      | 
  
ÚVOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
ČLÁNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Návštěv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouhé době proběhla první fáze aktualizace obsahu webu, jmenovitě pak úvodní stránky, sekcí Jednotka, O praporu a Nábor.

21.07.2011 »
Po dlouhé době nějaké nové fotogalerie!

27.03.2010 »
Lidé viďte! ...nové videogalerie!

03.03.2010 »
Lidé čtěte! ...nové články!

05.02.2010 »
Přidány nové fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatní přidány nové fotky.


Články


Co možná (ne)víte o své baterii...

box_grey INFORMACE O ČLÁNKU
ID článku: 26
Datum: 2008-01-23 14:04:18
Napsal: rotmistr ČOUD
Komentář: Dobrý akumulátor je nezbytnou součástí každé elektrické zbraně. Pokud chceme, aby pracoval kvalitně a spolehlivě, je třeba vybrat správný typ, a podle něj pak dodržovat určité zásady. Některé důležité informace jsou proto shrnuty v tomto článku... Poslední aktualizace 1.4.2008Většina z nás asi používá komerčně vyráběné aku-packy, které jsou běžně k dostání. Ty jsou sestaveny z NiCd, nebo NiMH článků. Použití článků LiON, nebo LiPol je sice také možné, bohužel velmi omezující je zde jejich napětí.

Články a baterie

Každá baterie je složena z příslušného množství stejných článků, které mohou být dohromady spájeny nebo kontaktně svařeny. Celá baterie pak může být zpevněna smršťovací bužirkou, nebo mohou být články volně spojeny dráty, aby se lépe vešly do úložného prostoru zbraně. Baterie mají stanovené napětí a kapacitu. Napětí celé baterie je určeno počtem článků, z nichž každý má 1,2 V. Toto napětí není samozřejmě konstantní, ale kolísá v závislosti na zatížení a nabití článků.
7-článková baterie má tedy přibližně 8,4 V - používá se ve zbraních se základní konfigurací.
8-článková baterie má přibližně 9,6 V - používá se pro upgradované zbraně, aby se vlivem silnější pružiny nesnížila kadence, nebo pro zvýšení kadence zbraně se základní konfigurací.
9-článková baterie má přibližně 10,8 V – používá se pro silně upgradované zbraně, ale zde už trpí nejen baterie a motor, ale i všechny ostatní části.

Kapacita baterie je vyjádřena v mAh. Tento údaj označuje množství elektrického náboje, který je baterie schopna dodat. V jednoduchosti tedy počet ran, které dokážeme ze zbraně vystřelit. Miniaturizace a technologie postupují stále vpřed, nicméně kapacita každého článku je bohužel stále omezena množstvím materiálu. Platí tedy čím větší kapacita, tím větší článek.

Pokud si chceme sestavit vlastní baterii, platí jednoduchá zásada. Sériovým spojováním článků zvyšujeme napětí, paralelním spojováním článků zvyšujeme kapacitu. Články je možno spojovat do rozličných tvarů a úhlů v závislosti na úložném prostoru ve zbrani. Propojovat lze buď přímo, pomocí měděných pásků, nebo dostatečně silných vodičů. Platí ale, že čím kratší obvod, tím lépe. Při pájení článků, je nutné spoje prohřívat sice dokonale, ale co nejkratší dobu. Článek se může teplem poškodit. Pokud použijeme paralelní zdvojení článků pro zvýšení kapacity baterie, je nutno zdvojit samozřejmě všechny články a vzájemné spoje musí být stejné. Paralelně spojené články jsou ale náchylnější k poškození, zejména pak k nestejnoměrnému nabíjení. Dle mého názoru je vhodné používat spíše více baterií s menší kapacitou.

Vlastnosti:

NiCd článek je starší typ, který se používá už delší dobu. Výhodou tohoto článku je schopnost dodat vyšší proud a je možno jej také vyšším proudem nabíjet (což v praxi znamená nabíjet jej kratší dobu). Je méně náchylný k přebíjení a hlubokému vybití. Lze také použít při nižších teplotách. Limit je cca - 40°C. Nevýhodou je jeho neekologičnost, nižší kapacita a často diskutovaný „paměťový efekt“, který ale nebyl zatím prakticky prokázán. Přesto je lepší jej před nabíjením nejprve vybít.

NiMH článek je novější typ. Výhoda spočívá především v jeho vyšších kapacitách. Maximální proud který můžeme z článku odebírat je ale obvykle nižší než u NiCd a není také možno u něj použít rychlonabíjení. NiMH na rozdíl od NiCd nemají onen diskutovaný „paměťový efekt“. Bohužel jsou náchylnější k přebíjení a hlubokému vybytí a lze je použít jen do teploty cca - 10°C.

LiON a LiPOL články patří k nejnovějším typům. Jsou schopny dodat obrovské proudy (řádově desetinásobky kapacity), jsou malé navzdory své vysoké kapacitě a lze je použít i při extrémně nízkých a vysokých teplotách. Nesnesou ale hrubé zacházení, nabíjení vysokým proudem, nebo přebíjení a k nabíjení je potřeba balancer, který zaručí stejnoměrné nabití všech článků baterie. Nešetrným nabíjením, poškozením obalu nebo jiným špatným zacházením můžou způsobit vážné škody, protože jejich obsah je při styku se vzduchem extrémně hořlavý, někdy až explosivní. Hlavní nevýhoda pro airsoftové zbraně je ta, že napětí článku je 3,6V. Můžeme tedy zapojit baterii 7,2V (pro většinu zbraní je to málo) nebo 10,8V (vhodné zase jen pro velmi silný upgrade).

Nabíjení:

Platí pravidlo, že NiCd baterie skladujeme VYBITÉ a NiMH baterie skladujeme NABITÉ. Oba typy baterií se samovolně vybíjí (může to být v závislosti na podmínkách i 30 % kapacity za měsíc, poškozené články se vybíjejí rychleji). Uskladněné baterie je potřeba minimálně 2x (lépe ale víckrát) za rok vybít a nabít, aby vlivem samovybíjení nekleslo jejich napětí pod kritickou mez a tím nedošlo k nenávratné ztrátě kapacity, nebo úplnému zničení. Každou baterii je navíc vhodné nabít vždy bezprostředně před použitím.
Důležité je dodržet nabíjecí napětí, proud a čas. Pokud máte automatickou nabíječku, měla by vše obstarat sama, pokud již článek není poškozený. Pokud používáte jednoduché trafonabíječky dodávané ke zbraním, je potřeba řídit se návodem.

Všeobecně ale platí tyto vzorce:

a) Pokud nabíječka dodává vyšší proud, než je údaj "standard charge" použijeme vzorec:
(kapacita baterie / nabíjecí proud nabíječky) x 1,17 = počet hodin.

Obvykle platí pro články s nižšími kapacitami. <

b) Pokud nabíječka dodává přibližně stejný, nebo nižší proud, než je údaj "standard charge" použijeme vzorec:
(doporučený nabíjecí proud x doporučená nabíjecí doba) / nabíjecí proud nabíječky = počet hodin.

Obvykle platí pro články s vysokou kapacitou.

Tohle je při použití jednoduché nabíječky asi nejmenší zlo. Daleko horší je baterii přebíjet, nebo ji nabíjet kratší dobu.
Na velikost nabíjecího proudu je potřeba dát pozor. Údaj "standard charge" uvedený na článku je proud, při kterém se akumulátor nabíjí nejšetrněji. Většina akumulátorů sice umožňuje nabíjení i několikanásobně vyššími proudy (tyto údaje najdete v dokumentaci každého článku), ale pokud chcete nabíjet proudem, který překračuje řekněme 1/5 kapacity (opět se těžko určije přesná hranice), je vhodnější použít nabíječku s automatickým ukončením nabíjecího procesu - pomocí detekce vzrůstu či poklesu napětí, součtu dodaného náboje, teploty a podobně. Jinými slovy, pokud budete obyčejný NiMH akumulátor nabíjet např. trafem, které dodá 1A, pravděpodobně jej zničíte a s ním možná i samotné trafo. Proto se rozhodně vyplatí investovat do kvalitnějšího nabíječe.

Vybíjení:

Co se týče vybíjení, ideální je opět automatický vybíječ, který vybíjení sám ukončí. Pokud takový nemáte, můžete použít klidně obyčejnou 12V žárovku, ale tady pozor, je důležité pravidelně (zvláště ke konci vybíjení) kontrolovat napětí, které nesmí klesnout pod hodnotu 1,0 V na článek. Žárovka nesmí v žádném případě zcela zhasnout. Při hlubokém vybití se může některý z článků přepólovat, nebo jinak nenávratně změnit vlastnosti a pak je nutno vyhodit celou baterii. Lepší je použít nějaký univerzální vybíječ, nebo si sestavit nějaký jednoduchý s použitím relé a Zenerovy diody s daným závěrným napětím (cca počet článků x 1,05).

To samé platí při používání baterie při střelbě. Pokud zbraň střílí o poznání pomaleji, nebo dokonce na jediný stisk spouště už ani nenatáhne pružinu, je čas baterii okamžitě vyměnit. Sice pokud necháte vybitou baterii tzv. „chvíli odpočinout“, obvykle z ní po určité době ještě pár výstřelů dostanete. Věřte ale, že tímto svou milou baterii posíláte přímo do pekel. Pokud se totiž motor zastaví, baterie jde prakticky do zkratu a to je situace, při které riskujete její životnost téměř ve vteřině.

Tento článek je postupně doplňován a upravován, takže se určitě dočkáte dalších užitečných informací. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte použít kontaktní formulář v sekci kontaky...

Poslední aktualizace 1.4.2008