LOGIN:      | 
  
ÚVOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
ČLÁNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Návštěv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouhé době proběhla první fáze aktualizace obsahu webu, jmenovitě pak úvodní stránky, sekcí Jednotka, O praporu a Nábor.

21.07.2011 »
Po dlouhé době nějaké nové fotogalerie!

27.03.2010 »
Lidé viďte! ...nové videogalerie!

03.03.2010 »
Lidé čtěte! ...nové články!

05.02.2010 »
Přidány nové fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatní přidány nové fotky.


234. pÏťí prapor, klub vojenskÊ historie, airsoftový tým o.s.


box_green KONTAKT
box_grey  VÁLEÈNÍK  - velitel jednotky
- Nåvrhy a informace ohlednÏ nåboru, akcí a organizaèních zåleŞitostí jednotky.


box_grey  VĹ EA  - zĂĄstupce velitele
- Kontaktujte v pøípadÏ nepøítomnosti, nebo nedosaŞitelnosti velitele jednotky.


box_grey  ĂˆOUD  - pøedseda KVH o.s., webeditor
- Nåvrhy a informace ohlednÏ technických zåleŞitostí jednotky, zåleŞitostí ObèanskÊho sdruŞení a Klubu vojenskÊ historie.
- Nåvrhy a pøipomínky k obsahovÊ strånce webu.


box_grey  BERTÍK  - webmaster
- Nåvrhy, pøipomínky a veťkerÊ zåleŞitosti týkající se webových strånek praporu.MÚŞete napsat i na Guestbook, v tom pøípadĂŹ na sebe nezapomeòte uvĂŠst kontakt.