LOGIN:      | 
  
ÚVOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
ČLÁNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Návštěv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouhé době proběhla první fáze aktualizace obsahu webu, jmenovitě pak úvodní stránky, sekcí Jednotka, O praporu a Nábor.

21.07.2011 »
Po dlouhé době nějaké nové fotogalerie!

27.03.2010 »
Lidé viďte! ...nové videogalerie!

03.03.2010 »
Lidé čtěte! ...nové články!

05.02.2010 »
Přidány nové fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatní přidány nové fotky.




Historie a současnost

Na počátku své činnosti někdy v roce 2005 byl 234. pěší prapor pouze skupina nadšenců, které spojoval převážně společný zájem o military airsoft, tedy o volnočasovou aktivitu, která tou dobou velmi rychle nabírala na popularitě. Jednotka byla tehdy jednou ze dvou součástí většího klubu - Takticko-operační skupiny, od kterého jsme se v roce 2007 oddělili. Ponechali jsme si původní název a dne 25.4.2007 jsme byli zaregistrováni Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení 234. pěší prapor, klub vojenské historie, airsoftový tým o.s. a pokračovali tak ve své činnosti na vlastní pěst. Nenapodobovali jsme konkrétně žádnou reálnou existující vojenskou jednotku. Naším vzorem byly různé útvary pozemních sil Armády České republiky.

Skupinové foto na transportéru BVP
Den NATO, Ostrava 15.9.2007

V roce 2008 jsme začali aktivně spolupracovat s T.J. Sokol Valašské Meziříčí, což nám zajistilo kvalitnější podmínky pro další rozvoj jednotky – zejména základnu a poměrně slušné zázemí. Postupem času se také oblast naší činnosti změnila. Airsoft znatelně ustoupil military reenactingu a naše zájmy se více rozšířily. Kromě napodobování činnosti Armády České republiky, bojových postupů a dalších činností se zabýváme i historií naší armády. Pořádáme prezentace pro veřejnost, provozujeme vzdělavatelskou činnost, pracujeme s dětmi a mládeží. Účastníme se pietních a vzpomínkových akcí, spolupracujeme s Českým svazem bojovníků za svobodu a mnoho dalšího. V návaznosti na tyto změny a dále k nutnosti vnitřní reorganizace jednotky jsme se rozhodli ke změně stanov a při této příležitosti také k částečné úpravě názvu klubu. Dne 21.3.2012 byly Ministerstvem vnitra zaregistrovány nové stanovy občanského sdružení s názvem 234. pěší prapor, klub vojenské historie a současnosti, o.s.

234. pěší prapor byl však přes všechny dosavadní úspěchy stižen i nešťastnou událostí. Večer 19. února 2008 se nezapomenutelně zapsal do paměti nás všech jako den, kdy za tragických okolností zemřel náš velmi dobrý kamarád, zakládající člen a velitel 234. pěšího praporu šrtm. Šumík. Pro nikoho z nás to není lehké a bude trvat dlouho, než se s touto skutečností všichní smíříme. Šrtm. Šumík se stal naším prvním „čestným členem“ a my si jej budeme pamatovat jako velitele, který pro naši jednotku mnoho udělal.


Odstřelovač BERTÍK,
Ralsko 2007

Vzor 234. pěšího praporu

Samotný 234. pěší prapor jako takový v České armádě neexistuje. Když jsme tento tým zakládali, rozhodli jsem se, že nebudeme striktně napodobovat některou z existujících jednotek, a naším vzorem se tak stala spíše celá pěchotní složka Armády České republiky. Kromě military airsoftu, větších i menších akcí a výcviku se účastníme také civilních akcí, na kterých zajišťujeme například pořadatelskou činnost. Nechybí samozřejmě ani veřejné prezentace jednotky a airsoftu jako takového apod.



Společné cvičení se 115. Praporem
hloubkového průzkumu Prostějov





Naše jednotka je klubem vojenské historie, i když konkrétní zaměření tomuto přízvisku tak doslova neodpovídá. Věnujeme se sice i historii vojenství, naším prvořadým vzorem je však současná moderní Armáda České republiky, a to co se týče výstroje i výzbroje.



Dispozice 234. pěšího praporu, zařazení a kariéra.

Naše základna se nachází ve Valašském Meziříčí. Vzhledem k aktivní spolupráci s T.J. Sokol Valašské Meziříčí je nám dovoleno využívat nejen areál a prostory sokolovny, ale také veškeré vybavení. Kromě společenských prostor, tělocvičny, nebo venkovního sportoviště tak máme k dispozici např. ubytovací prostory, dílnu nebo sál.

Osobní výstroj a výzbroj jednotlivce je téměř totožná s výstrojí a výzbrojí profesionálního vojáka AČR. Kromě úředně znehodnocených samopalů vz. 58, které používáme na akcích a cvičeních, disponujeme také řadou ostrých zbraní v osobním vlastnictví členů. Za zmínku však stojí i zbraně airsoftové, které lze také použít k výcviku nebo k občasnému zpestření činnosti.

Někteří z našich členů jsou profesionální vojáci Armády České republiky, nebo členové Integrovaného záchranného systému České republiky. V naší činnosti se tak snažíme promítnout to nejlepší z toho, co lze z těchto profesí využít ať už v military reenactingu, nebo běžném životě.


Více podrobností se dozvíte v článcích v Historii 234. pěšího praporu ...


box_grey INSIGNIE
Vycházková nášivka
Bojová nášivka
Baretová nášivka