LOGIN:      | 
  
ÚVOD
O PRAPORU
JEDNOTKA
GALERIE
ČLÁNKY
GUESTBOOK
ODKAZY
KONTAKT INFO


Aktualizace: 26.3.2013
Návštěv: 
Online je 


26.03.2013 »
Po opravdou dlouhé době proběhla první fáze aktualizace obsahu webu, jmenovitě pak úvodní stránky, sekcí Jednotka, O praporu a Nábor.

21.07.2011 »
Po dlouhé době nějaké nové fotogalerie!

27.03.2010 »
Lidé viďte! ...nové videogalerie!

03.03.2010 »
Lidé čtěte! ...nové články!

05.02.2010 »
Přidány nové fotogalerie.

24.01.2010 »
Do fotogalerie Ostatní přidány nové fotky.


Výběrové řízení k přijetí do 234. Pěšího praporu


Podmínky přijetí:

  • Věk minimálně 16 let (do 18 let je k přijetí potřeba souhlas zákonného zástupce)
  • Spolehlivost a trestní bezúhonnost
  • Dobrý fyzický a psychický stav
  • Souhlas se stanovami 234.PP
  • Zájem o historii a současnost Armády České republiky
  • Zájem o military reenacting
  • Nekonfliktní jednání, uznávání autority, reprezentativní vystupování
  • Ochota investovat do vybavení vlastního i společného

Harmonogram výběrového řízení

1. Uchazeč kontaktuje člena velení nebo vedení 234. pěšího praporu

2. Výroční sraz 234.PP vyhlásí termín výběrového řízení

3. V určeném termínu se uchazeči dostaví na základnu 234.PP, kde podstoupí:

a. krátký vstupní pohovor,
b. seznámení se stanovami 234.pp a dalšími organizačními záležitostmi,
c. krátký vstupní pohovor a
d. testy fyzické způsobilosti

4. 4. S výsledkem výběrového řízení je uchazeč seznámen ihned po skončení řízení.

Pokud uchazeč uspěje, stává se na dobu 6 měsíců zkušebním členem 234.pp. V tomto období je povinen absolvovat všechny podstatné výcvikové kurzy schválené vedením a rovněž doplnit si základní výstroj a výzbroj. Z nezbytných znalostí a dovedností je uchazeč v určeném termínu přezkoušen a splní-li dané podmínky, rozhodně nejbližší výroční sraz o jeho přijetí do řádného členství.